Hoe Irreële Denkpatronen En Je Karaktereigenschappen Jou Stress Klachten Bezorgen


De meesten van ons kunnen er iets bij voorstellen dat je stress ervaart door prikkels van buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan een overvolle agenda, teveel deadlines, of een reorganisatie. Maar wat we allemaal misschien te weinig in de gaten hebben is wanneer stress door een prikkel van binnen af komt. Een innerlijke prikkel komt niet door omstandigheden van buitenaf, maar wordt veroorzaakt door onze eigen karaktereigenschappen of irreële denkpatronen.

Karaktereigenschappen die sneller leiden tot stress

Een aantal karaktereigenschappen die er voor kunnen zorgen dat je sneller last hebt van stress zijn: een groot verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme, zaken alleen willen oplossen of het nauwelijks uitten van emoties. Veel mensen kloppen zich op de borst dat ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Het gevaar hiervan is dat je op alles controle wilt houden en je moeilijk dingen kunt los laten. Als je iemand bent die perfectionistisch is stel je hele hoge eisen aan jezelf, waarbij je pas kunt ontspannen als het helemaal perfect is.

De invloed van Irreële denkpatronen

Hiernaast heeft iedereen een bepaalde interne waarheid waar ze zichzelf en alle omstandigheden aan toetsen. Dit is een soort bril waarmee je de wereld bekijkt. Het zijn gedachten die je meestal in je onderbewustzijn draagt, maar die een grote rol spelen in hoe je alles om je heen ervaart. Je bent je hier zelden van bewust. Deze gedachten zijn vaak irreëel, maar toch pas je die vaak toe op allerlei omstandigheden. Een aantal voorbeelden van zulke gedachten zijn:

"ik moet het altijd zelf doen"

"ik doe het nooit goed genoeg"

"ik ben te jong/ te oud"

"ik heb niet genoeg geld"

"ik ben niet aantrekkelijk genoeg"

"ik hoor er niet bij"

"ik ben een mislukkeling"

"ik ben bang om afgewezen te worden"

Dit soort irreële denkpatronen kunnen zelfs bij een positieve omstandigheid zoals een nieuwe baan vinden of een bedrijf starten zorgen voor een stress reactie.

De werking van stress

Het maakt voor de stress die je ervaart niet uit of de prikkel van buiten af of van binnen af komt, de reactie is hetzelfde. Als gevolg van stress wordt meer van het hormoon Cortisol en Adrenaline geproduceerd. Dit zorgt ervoor dat je een verhoging krijgt van je bloeddruk en je hartslag. Er wordt meer energie vrijgemaakt in de vorm van glucose en je spieren raken gespannen. Stress is een vorm van spanning die nodig is om te kunnen presteren, dus deze verschijnselen zijn op zich normaal. Je hebt het bijvoorbeeld nodig als je je lichamelijk of geestelijk voorbereid op een wedstrijd, optreden, of als je een deadline hebt. Normaal gesproken verdwijnt deze spanning na enige tijd vanzelf en keert je lichaam terug in een toestand van rust. Maar als je te lang stress ervaart, kan dit nadelige gevolgen hebben voor je gezondheid. Je kunt last krijgen van overspannenheid of zelfs een burn-out.

Het nut van een stress counselor

Stress counseling is een vorm van kortdurende psychosociale begeleiding die kan helpen als je last hebt van stress gerelateerde klachten. Een stress counselor is in staat om samen met jou achter je irreële denkpatronen te komen. Middels verschillende counselingstools kan de stress counselor je helpen om deze gedachten tijdig te herkennen en deze “om te denken”. Ook kan de stress counselor je adviseren hoe je het beste kunt omgaan met karaktereigenschappen die leiden tot klachten.

#stress #ireëeledenkpatronen